FIXNET 

800 100 600Bezplatná infolinka 
 

Konfigurace PPPoE připojení ve Windows XP

Zde najdete návod na pro připojení k internetu přes PPPoE protokol ve Windows XP. Předpokladem je funkční síťová karta. Kartu nainstalujte dle pokynů výrobce.

 

V menu Start vyberte Ovládací panely.

Ovládací panely

V levém menu vyberte Přepnout do klasického zobrazení.

Přepnout do klasického zobrazení

Vyberte Síťová připojení.

Síťová připojení

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Připojení k místní síti a zvolte položku Vlastnosti. V seznamu protokolů zrušte zaškrtnutí u protokolu Protokol sítě Internet (TCP/IP) a potvrďte OK. Pokud se zobrazí dotaz na zákaz dalších položek, potvrďte jej tlačítkem Ano.

Poté klikněte na položku Vytvořit nové připojení. Spustí se Průvodce novým připojením.

Průvodce novým připojením

Klikněte na tlačítko Další.

Průvodce novým připojením

Vyberte Připojení k internetu a klikněte na Další.

Připojení k internetu

Zvolte Nastavit připojení ručně a klikněte na Další.

Nastavit připojení ručně)

Vyberte Připojit pomocí širokopásmového připojení, které vyžaduje uživatelské jméno a heslo a klikněte na tlačítko Další.

Nastavit připojení ručně

Do Názvu poskytovatele služby Internet napište FIXNET a klikněte na Další.

Název poskytovatele služby

 

Vyplňte Uživatelské jméno Heslo dle konfiguračních údajů v předávacím protokolu. Nechte zatržené políčko Použít tento název a heslo účtu k jakémukoliv připojení k síti Internet z tohoto počítače i políčko Nastavit jako výchozí připojení k Internetu a klikněte na Další.

Uživatelské jméno a heslo

Před dokončením konfigurace připojení ještě zatrhněte volbu Přidat zástupce tohoto připojení na plochu. Pak klikněte na tlačítko Další.

Zástupce na plochu

V dialogovém okně klikněte na Připojit.

Připojit

Dojde k navázání PPPoE připojení. O jeho průběhu budete informováni prostřednictvím dialogového okna. Dojde-li k chybě během připojování, zkontrolujte funkčnost síťové karty a správné zadání uživatelského jména a hesla.

O úspěšném připojení budete informováni nápisem v dolní liště systému Windows XP.

Úspěšně jste se připojili

Nastavení automatického připojení

Abyste se při každém spuštěním Windows nemuseli znovu připojovat, je možné nastavit automatické připojení k internetu po startu systému.

V menu Start - Ovládací Panel - Síťová připojení klikněte plavým tlačítkem myši na ikonu FIXNET a vyberte Vlastnosti. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku Možnosti a zde zrušte zaškrtnutí u položky Před vytočením se dotázat na přihlašovací informace.

Automatické připojení

Vytvořte kopii zástupce připojení FIXNET (máte pravděpodobně na ploše) do složky c:/Documents and Settings/All Users/Nabídka Start/Programy/Po spuštění.