FIXNET 

800 100 600Bezplatná infolinka 
 

Test rychlosti

Na této stránce naleznete jednoduchý nástroj na měření rychlosti vaší internetové přípojky. Tak aby výsledky měření odpovídaly skutečnosti, respektujte prosím níže uvedená doporučení.

Doporučení pro měření rychlosti

  • Rychlost připojení k internetu měřte na počítači, který je připojen přímo k předávacímu rozhraní (k zásuvce nebo konetkoru). Neměřte rychlost z počítače zapojeného k jinému zařízení ve vaší síti, které by mohlo rychlost degradovat.
  • Pro správné měření rychlosti vypněte/odpojte všechna ostatní zařízení, která sdílí totéž připojení k internetu a mohou tím naměřené hodnoty negativně ovlivnit.
  • Na počítači, na kterém měříte přenosovou rychlost, ukončete všechny aplikace, které používají (i na pozadí) připojení k internetu, např. poštovního klienta, ICQ nebo Skype.
  • Při měření vyšších rychlostí vypněte také aplikace zatěžující a zpomalující operační systém počítače, např. antivirovou ochranu nebo aktivní aktualizace operačního systému.
  • Výsledek měření posuzujte v kontextu smluvních parametrů vaší služby (sdílená nebo garantovaná rychlost) a použité technologie (optika, kabel, bezdrát volné pásmo). U bezdrátových přípojek ve volném pásmu se může objevit rušení třetí stranou, které může snížit rychlost připojení.
  • Při podezření na pokles rychlosti opakujte měření vícekrát, nejlépe v různých denních dobách.
  • Pokud při dodržení těchto pravidel opakovaně naměříte nižší než očekávanou rychlost a jste naším zákazníkem, kontaktujte prosím naši technickou podporu.

Pro spuštění testu stikněte GO.

Princip funkce internetových měřičů

Každý měřič přenáší mezi svou serverovou částí v internetu a vašim počítačem určitý objem dat, měří čas přenosu a z těchto údajů vypočítává rychlost připojení (kapacitu přípojky). Je přirozené, že pro tento přenos může měřič použít pouze volnou kapacitu vaší internetové přípojky. Proto naměřená rychlost odpovídá volné kapacitě přípojky, která je obecně menší než celková kapacita (pokud je v době měření linka pod jinou zátěží).